Rozvojové volnočasovky pro děti ve Slaném (Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokalit Slaný a Kladno)

Rozvojové volnočasovky pro děti ve Slaném (Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokalit Slaný a Kladno)

Celoroční volnočasový program nabízí dětem a mladým lidem od 6 do 18 let ze Slaného možnost trávit svůj volný čas aktivitami, které pro ně nejsou jinak dostupné, vyzkoušet si co nejširší spektrum zájmových aktivit a na některé z nich se zaměřit i do budoucna.

U dětí rozvíjíme schopnosti a znalosti vedoucí k posílení koncentrace, kreativity, sebevědomí a sebeúcty, ale i smyslu pro kolektiv, tolerance a spolupráce či jejich konkurenceschopnosti; děti motivujeme k převzetí zodpovědnosti za aktivní a smysluplné trávení svého volného času. Projekt předchází vzniku sociálně patologických jevů a zvýšení kriminality.

Součástí projektu je 14 víkendových celodenních zážitkových programů a od září i sportovní a výtvarný kroužek, které probíhají každý týden ve všední dny.

Projekt v roce 2020 podpořili: