Spolu za vzdeláním - podpora školní úspešnosti ohrožených detí ve Slaném

Spolu za vzdeláním – podpora školní úspešnosti ohrožených detí ve Slaném

Termín realizace: 1.7.2023 – 30.6.2024

Cílem projektu je posílit vzdělávací šance u dětí a rodin ze sociálně slabého prostředí (rodiny ohrožené chudobou, dluhy a dalšími nežádoucími jevy, rodiny samoživitelů, Romové) ve Slaném. Umožnit tak všem dětem vzdělávat se v hlavním vzdělávacím proudu, zvyšovat jejich šance na dokončení základní školy a pokračovat ve studiu na střední škole. Účelu dosáhneme pomocí podpory a motivace samotných dětí, ale také aktivizací a propojením dalších aktérů, především rodičů a školy, kteří hrají při úspěšném vzdělávání dětí důležitou roli. Prostřednictvím individuálního i skupinového doučování, nízkoprahového programu a vzdělávacího poradenství pro děti dokončující ZŠ, posilování rodičovských kompetencí, vhodné diagnostiky a zprostředkováním spolupráce mezi rodinou, školou a dalšími odborníky podpoříme v rámci projektu 35 dětí školního věku.

Projekt je podpořen Sbírkovám projektem Pomozte dětem realizovaným NROS a Českou televizí.