Malování na prostěradlo

Ukážu vám co dokážu!

V srpnu 2006 jsme v rámci o.s. Tosara realizovali projekt Ukážu vám , co dokážu!  zaměřený na romské děti z východoslovenské obce Červenica a jejich volný čas.

Proč?

Romové na východním Slovensku jsou jednou z nejchudších komunit v Evropě. Žijí v ghettech, na okrajích vesnic, v polorozpadlých obydlích. Mají nízké vzdělání, na trhu práce jsou nežádanou skupinou a tak se postupně stali závislí na sociálních dávkách, které byly ale před třemi roky výrazně sníženy. Izolace a pocit bezvýchodnosti a malé zkušenosti s „normálním“ světem těmto lidem znemožňují se z jejich situace dostat svépomocí. V těchto podmínkách vyrůstá generace dětí, které nemají jinou zkušenost, než kterou získají v  místě svého bydliště. Zde si hrají, seznamují s kamarády, budoucími manžely a manželkami, utvářejí si svou osobnost a získávají zkušenosti. Tyto zkušenosti jsou velmi často negativní, již od útlého dětství se děti setkávají s rasismem, s nepochopením, se sociálním vyloučením, izolovaností a nemožností dosáhnout toho, co ostatní děti. Nemají prostor a zázemí pro svůj rozvoj, žádný dospělý nemá čas se dětem věnovat.

A jak!

Vzhledem k tomu, že tyto děti nemají zvláště přes prázdniny co dělat, rozhodli jsme se s nimi strávit alespoň měsíc v létě. Záměrem bylo připravit program tak, aby děti získaly nové podněty a měly možnost se zabývat činností, která je baví, aby získaly zkušenost se svým vlastním úspěchem a měly možnost ukázat svému okolí, čeho jsou schopné dosáhnout.

Kde a Kdo?!

Ve vesnici, kde se projekt nakonec realizoval, žije kolem 700 obyvatel, z toho je více jak polovina romského původu. 98 procent dětí navštěvujících místní školu je romského původu. Navázali jsme spolupráci se školou a s místním romským aktivistou působícím na obecním úřadě. Díky této spolupráci jsme získali prostory pro naše aktivity a technickou podporu při organizování výletu do Košic, malování stěny na návsi, závěrečné vystoupení atp.

V přípravné fázi jsme navázali kontakt se skupinou mladých lidí ze Slovenska, kteří se chtěli do našeho projektu zapojit. Také jsme získali spolupracovníky, kteří mají větší zkušenost s divadlem a dramatickou výchovou, se kterými jsme konzultovali náš záměr.

Co jsme společně dokázali…

Dali jsme dohromady tým mladých dobrovolníků z Čech a Slovenska, kteří chtěli získat nové zkušenosti a které náš záměr zaujal. Společně jsme sestavili program aktivit. V prvních dnech nám velmi pomohla známost s některými rodinami, jejichž děti s námi první den šly na hřiště hrát fotbal, jedinou hru, kterou znali všichni. Druhý den přišli i kamarádi, a tak bylo dětí po týdnu asi třicet. Rozhodli jsme se věnovat dostatek času vzájemnému poznávání, aby k nám rodiče i děti získali důvěru. Učili jsme se s dětmi komunikovat, vytvářeli jsme pravidla společných setkání. Již po několika dnech na nás děti ve stanovenou dobu dokonce samy čekaly na místě, které jsme určili.

Po deseti dnech, jsme do programu zařadili i náročnější aktivity, při kterých si děti mohly vyzkoušet různé nové techniky, ale především musely spolupracovat, mít své nápady a vzájemně se respektovat. Rozdělili jsme děti podle věku do skupin. Každá skupina dětí si prošla během 3 dní hudební, výtvarnou a dramatickou dílnou. Poté co si děti ozkoušely jednotlivé aktivity, se mohly rozdělit do tří skupin již podle zájmu. Každou dílnu vedli dva členové realizačního týmu. Celý zbytek měsíce se v dílnách pracovalo na společném závěrečném vystoupení. Kromě činností spojených s vystoupením se nám ale také podařilo uskutečnit výlet do Košic, namalovat a zase přebílit stěnu na návsi, společně se staršími dětmi jsme zorganizovali bojovku, každý den jsme s dětmi hráli nějakou zábavnou, společenskou nebo sportovní hru a dělali spoustu dalších věcí.

… a ukázali!

Základem myšlenky vystoupení bylo děti motivovat a dát jim prostor k výkonům, o kterých ani neví, že jich jsou schopny. Proto jsme se snažili s dětmi nacvičit pár krátkých scének, které bychom mohli předvést rodičům. V hudební dílně jsme se soustředili na hudební doprovod a ve výtvarné dílně jsme s dětmi vyráběli masky a kulisy. Přitom jsme se ale snažili dětem poskytnout pouze nápad a nástroje k tomu, aby toho mohly dosáhnout samy a nechávali jsme jim co největší prostor pro jejich fantazii a nápady. Nacvičování s dětmi bez zkušeností s divadelním projevem bylo náročné až úmorné a nakonec jsme museli ustoupit od složitějších témat scének. Slavnost se ale nakonec uskutečnila. Vznikl krásný poloimprovizovaný muzikál, složený z několika krátkých příběhů, které samy děti vymyslely a zahrály. Zúčastnily se ho skoro všechny děti, které s námi strávily alespoň několik dní. Někteří rodiče nám pomáhali s přípravou ozvučení sálu a přípravou občerstvení. Na slavnost se přišli podívat rodiče i ostatní obyvatelé obce. Dokonce i děti, které se s námi neskamarádily a nechodily na naše schůzky, se najednou chtěli také zúčastnit. Závěrem slavnosti byl koncert a taneční zábava, na které se tančilo až do noci.

Lákáme další nadšence

Tento projekt nám nabídl zapojení se do nové zajímavé aktivity, nové zkušenosti, seznámení se s jinou kulturou a zajímavými lidmi. Získali jsme zkušenosti s neziskovým sektorem, s přípravou projektu, organizování lidí, získávání prostředků, komunikace na úřednické úrovni a ještě mnohem více. Kontakt s dětmi nás obohatil o jejich pohled na svět a jejich bezprostřednost nás neustále ohromovala.

Kdo přišel, viděl, neprohloupil!

V pražské kavárně Jericho proběhla velmi úspěšná výstava fotografií, která zachycovala tu bezstarostnou dobrou letní dobrou náladu, která dětem jiskří v očích, když se do něčeho s chutí pustí.

Nekončíme, začínáme!

V současné době jsme ve fázi příprav na další podobný projekt v této obci. Projekt, ve kterém chceme navázat na spolupráci s dětmi a ostatními obyvateli, chceme oproti loňskému zlepšit tak, aby přinesl co nejvíce zkušeností a nových zážitků také dětem, které se minulý rok zapojily méně. Chceme nadále spolupracovat s místními institucemi a také zapojit mladé lidi z této obce, ze Slovenska, Německa a Čech, aby se připojili a pomohli nám projekt uskutečnit.

Projekt byl podpořen programem Mládež v akci.

Mládež v akci