Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokalit Ralsko a Slaný 2017

Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokalit Ralsko a Slaný 2017

Celoroční víkendový program nabízí dětem a mladým lidem od 6 do 18 let z měst Ralsko (lokality Náhlov a Ploužnice) a Slaný možnost trávit svůj volný čas aktivitami, které v místě nejsou dostupné, vyzkoušet si co nejširší spektrum zájmových aktivit a na některé z nich se zaměřit i do budoucna.

U dětí rozvíjíme schopnosti a znalosti vedoucí k posílení koncentrace, kreativity, sebevědomí a sebeúcty, ale i smyslu pro kolektiv, tolerance a spolupráce či jejich konkurenceschopnosti; děti motivujeme k převzetí zodpovědnosti za aktivní a smysluplné trávení svého volného času. Projekt předchází vzniku sociálně patologických jevů a zvýšení kriminality v lokalitách.

Každý víkend nese jedno téma zaměřené na možnosti trávení volného času, prevenci rizikového životního stylu a uplatnění v běžném životě.

V Ralsku bude během roku 2017 zrealizováno 15 zážitkových víkendů, ve Slaném 12 sobotních programů.

Harmonogram nejbližších programů 2017:

Ralsko:                      Slaný:
9./10.9.                      19.8.
30.9./1.10.                 16.9.
21./22.10.                  30.9.
18./19.11.                  21.10.
9./10.12.                    4.11
nnn    nnn n   nnnnnnn18.11.
nnn    nnn    nnnnnnnn2.12.

 

Mšmt

Nadace Euronisa

NF Albert

Projekt probíhá za finanční podpory MŠMT ČR, Nadace EURONISA, NF Albert, Nadace umění pro zdraví, Přemyslovské Střední Čechy – Malý přemyslovský měšec a ŠKODA AUTO a.s.