Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokalit Ralsko a Slaný 2018

Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokalit Ralsko a Slaný 2018

Celoroční víkendový program nabízí dětem a mladým lidem od 6 do 18 let z měst Ralsko (lokality Náhlov a Ploužnice) a Slaný možnost trávit svůj volný čas aktivitami, které v místě nejsou dostupné, vyzkoušet si co nejširší spektrum zájmových aktivit a na některé z nich se zaměřit i do budoucna.

U dětí rozvíjíme schopnosti a znalosti vedoucí k posílení koncentrace, kreativity, sebevědomí a sebeúcty, ale i smyslu pro kolektiv, tolerance a spolupráce či jejich konkurenceschopnosti; děti motivujeme k převzetí zodpovědnosti za aktivní a smysluplné trávení svého volného času. Projekt předchází vzniku sociálně patologických jevů a zvýšení kriminality v lokalitách.

Každý víkend nese jedno téma zaměřené na možnosti trávení volného času, prevenci rizikového životního stylu a uplatnění v běžném životě.

V Ralsku bude během roku 2018 zrealizováno 15 zážitkových víkendů, ve Slaném 12 sobotních programů.

Harmonogram nejbližších programů do konce roku 2018:

Ralsko:  6-7/10, 19-20/10, 10-11/11, 1-2/12, 15-16/12
Slaný: 29/09, 20/10, 10/11, 1/12

 

Mšmt

Nadace Euronisa

 

Projekt probíhá v současné době za finanční podpory MŠMT ČR, Nadace EURONISA a Středočeského kraje.