Volnočasové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném

Termín realizace: 4. 10. 2021 – 30. 6. 2022

Projekt zpřístupňuje dětem školního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí volnočasové aktivity, jejichž návštěvu si právě kvůli prostředí, ve kterém vyrůstají, běžně nemohou finančně dovolit, případně k ní nemají motivaci. V rámci projektů realizujeme pohybově herní odpolední kroužek a celodenní zážitkové aktivity.

Projekt byl podpořen z prostředků grantového programu PEPCO.